กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเปลี่ยนป้ายซุ้มเฉลิมพระรเกียรติ
  •   2021-11-09 13:35:00    128     0  • bytes