ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเปลี่ยนป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2021-11-10 13:20:00    79     0  • bytes