ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในกองประสานงานโครงการพระราชดำริ
  •   2021-10-26 10:30:36    133     50  • 290145 bytes