ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจคัดกรองบุคคลากรของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2021-09-14 11:43:45    139     2  • bytes