ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ สำหรับเติมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๖ กง ๘๕๓๘ กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ กข ๖๐-๑-๐๒๐๑-๖๑-๐๐๑
  •   2022-01-03 09:15:00    30     0  • bytes