กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ "สรุปผลการดำเนินงานกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2564" จำนวน 650 เล่ม
  •   2021-12-07 10:25:00    80     0  • bytes