โรงเรียนอนุบาลช้างเผือกทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา


    เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ขอทัศนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ “ข้าว” เพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา การเลี้ยงสัตว์ใต้ถุนบ้าน การทำนา

   

โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ขอทัศนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ “ข้าว” เพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา การเลี้ยงสัตว์ใต้ถุนบ้าน การทำนา ดังนั้น ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวเกษตรทฤษฎีใหม่ และฝึกการปฏิบัติการทำนาตามวิถีชีวิตของชาวนา