กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ติดตามงาน โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ


    เมื่อวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2564 ไปติดตามงาน โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ ณ จังหวัดกาญจนบุรี (สาละวะ - ไล่โว่)