ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ED กข-57-1-0502-06-001(รรข.) และน้ำมันเบนซิน 95 สำหรับเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ED กรข.กข 56-1-1208-03-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2022-04-01 14:20:00    116     4  • bytes