ประชาสัมพันธ์


Sample project image

โรงเรียนอนุบาลช้างเผือกทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ขอทัศนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ “ข้าว” เพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา การเลี้ยงสัตว์ใต้ถุนบ้าน การทำนา

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2021-12-08 12:49:47

อ่านต่อ...
Sample project image

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ติดตามงาน โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2564 ไปติดตามงาน โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ ณ จังหวัดกาญจนบุรี (สาละวะ - ไล่โว่)

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2021-12-03 11:24:37

อ่านต่อ...
Sample project image

โรงเรียนอนุบาลช้างเผือกทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ขอทัศนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2021-11-26 09:16:15

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการภายใต้แผนพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร (โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่)

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2021-11-02 09:27:49

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง