ประชาสัมพันธ์


Sample project image

โรงเรียนอนุบาลช้างเผือกทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ขอทัศนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2021-11-26 09:16:15

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการภายใต้แผนพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร (โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่)

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2021-11-02 09:27:49

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2021-07-21 13:58:29

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมข้าวถ่ายทอดวิชาข้าว ปลุกความเป็นชาวนามืออาชีพ

กรมการข้าว โดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ” ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Video Conference (ตามแนวทางการปฏิบัติการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อ COVID-19)

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2021-07-21 13:52:12

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง