เนื้อหาสรุปผล (แบบ สขร.)


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

  • โดย กองประสานงานโครงการพระราชดำริ   2022-10-03 13:34:04    7     1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

  • โดย กองประสานงานโครงการพระราชดำริ   2022-09-05 13:26:12    8     1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2565

  • โดย กองประสานงานโครงการพระราชดำริ   2022-08-08 13:20:00    9     3 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

  • โดย กองประสานงานโครงการพระราชดำริ   2022-07-05 10:03:29    21     5 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

  • โดย กองประสานงานโครงการพระราชดำริ   2022-06-10 09:39:39    20     1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

  • โดย กองประสานงานโครงการพระราชดำริ   2022-05-05 13:42:42    38     1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

  • โดย กองประสานงานโครงการพระราชดำริ   2022-03-14 13:05:15    77     2 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

  • โดย กองประสานงานโครงการพระราชดำริ   2022-02-09 11:44:20    70     2 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2564

  • โดย กองประสานงานโครงการพระราชดำริ   2021-10-06 11:11:05    165     3 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

  • โดย กองประสานงานโครงการพระราชดำริ   2021-07-21 13:15:12    84     0