เนื้อหาสรุปผล (แบบ สขร.)


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2564

  • โดย กองประสานงานโครงการพระราชดำริ   2021-10-06 11:11:05    86     2 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

  • โดย กองประสานงานโครงการพระราชดำริ   2021-07-21 13:15:12    42     0