ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  

   

Web mail  

   

ผู้เข้าชมเว็บไซต์  

283470
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
152
181
865
281310
2333
4987
283470

Your IP: 103.55.142.48
2018-12-13 18:27
   

  

 

แผนปฎิบัติราชการกรมการข้าว

วิสัยทัศน์

 • เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 • ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว
 • พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร
 • ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว
 • วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว 


ประเด็นยุทธศาสตร์

 • การวิจัยและพัฒนาข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 • การเสริมสร้างการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • การให้บริการวิชาการและสังคมที่เป็นเลิศ
 • การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาที่ยั่งยืน
 • การพัฒนาศักยภาพให้เป็นองค์กรชั้นนำ

07

วัฒนธรรมและค่านิยมหลักของกรมการข้าว (Core Value)

RICE

R  = Responsibility  หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อสังคม
I  = Integrity  หมายถึง ยึดมั่นคุณธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
C  = Credibility  หมายถึง มีความน่าเชื่อถือ
E  = Excellence  หมายถึง เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
   
© Ricethailand